วิธีเปิดบัญชี Hentec Markets แบบละเอียดทุกขั้นตอน step by step

วิธีเปิดบัญชี Hantec

บทความวิธีเปิดบัญชี Hantec Markets แบบละเอียดทุกขั้นตอน step by step นี้ ท่านจะได้เทรดกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการด้านการเทรดมายาวนานตั้งแต่ปี 1990 ซึ่งมีสถานประกอบการใน 12 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งมอบบริการข้อเสนอที่เหนือกว่า โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ Hantec Markets

คลิกที่นี่เข้าสู่เว็บไซต์ Hantec Markets ท่านจะพบกับหน้าเปิดบัญชีกับเรา ดังรูป

วิธีเปิดบัญชี Hantec

จากนั้นกรอกข้อมูลของท่านเพื่อเปิดบัญชีเทรด ดังนี้

 • กรอกชื่อจริง-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับบัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบอนุญาตผู้พำนัก ซึ่งเป็นเอกสารที่ท่านต้องใช้ในการยืนยันตัวตน
 • กรอกอีเมลที่จะใช้สมัครเปิดบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ระบุประเทศ
 • ระบุจังหวัด
 • กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้จริง โดยเลือก +66 แทนเลข 0 ตัวแรก
 • ตั้งรหัสผ่าน (โดยมีจำนวน 8-20 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว  และอักขระพิเศษ เช่น #,$,@,*,% อย่างน้อยอีก 1 ตัว)
วิธีเปิดบัญชี Hantec

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกดเริ่มแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

 • วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
 • ระบุว่ารู้จักโบรกเกอร์ Hantec Markets ได้อย่างไร
 • กรอกที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
  บ้านเลขที่ 123 หมู่ 2 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน
  ตัวอย่าง 123 Village No.2, Khlong Lan Phatthana Subdistrict, Khlong Lan District,
 • เมือง ระบุชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง Kamphaeng Phet
 • รหัสไปรษณีย์
 • ระบุประเทศ จากนั้นกดต่อไป
วิธีเปิดบัญชี Hantec

ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูลการจ้างงาน/การเงิน

ระบุข้อมูลการจ้างงาน / การเงิน ดังต่อไปนี้

 • สถานะการจ้างงานในปัจจุบัน
 • รายได้ต่อปี
 • แหล่งที่มาของเงินทุน
 • รายได้สุทธิ
 • ประสบการณ์ในการซื้อขาย จากนั้นกดต่อไป
วิธีเปิดบัญชี Hantec

ขั้นตอนที่ 4 การลงทะเบียนบัญชีเทรด

ในขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีเทรด ท่านสามารถปรับลดหรือเพิ่มเลเวอเรจได้ด้วยตนเอง แต่จะมีประเภทบัญชีให้เลือกเพียงอย่างเดียว คือ Standard

 • คลิกเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ ฉันขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง
 • จากนั้นกดต่อไป

หมายเเหตุ :
1. เลเวอเรจที่แนะนำ คือ 1:200 และ 1:300
2. หากท่านต้องการเปลี่ยนจากประเภทบัญชี Standard เป็น ECN ให้ทำการฝากเงินขั้นต่ำ 500USD หรือฝากมากกว่านี้ เข้าบัญชีเทรดให้เรียบร้อย จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่โบรกเกอร์เพื่อทำการเปลี่ยนประเภทบัญชี

วิธีเปิดบัญชี Hantec

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันอีเมล

ทำการยืนยันอีเมลที่ใช้สมัครเปิดบัญชีเทรดของท่าน โดยการกดส่ง OTP

วิธีเปิดบัญชี Hantec

กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปยังอีเมลของท่านลงในช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกดส่ง

วิธีเปิดบัญชี Hantec

เมื่อพบกับข้อความ Email verifide successfully จากนั้นกดต่อไป

วิธีเปิดบัญชี Hantec
Hantec Markets
TMGM
Weltrade
KCMTrade
Worldforex
CXM

ขั้นตอนที่ 6 การยืนยันตัวตน

คลิกเลือก อื่นๆ ในหัวข้อฉันเป็นผู้อาศัยหรืออาศัยอยู่ใน : จากนั้นกดยินยอมและดำเนินการต่อ

วิธีเปิดบัญชี Hantec
 • เลือกประเทศที่ออกเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน
 • เลือกเอกสารที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบขับขี่ บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตผู้พำนัก จากนั้นกดถัดไป
วิธีเปิดบัญชี Hantec

จากนั้นอัปโหลดรูปถ่ายเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน และกดถัดไป

หมายเหตุ : เอกสารที่ใช้ต้องเป็นรูปถ่ายจากเอกสารตัวจริงเท่านั้น และเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ

วิธีเปิดบัญชี Hantec

เมื่อพบกับหน้านี้

 • อัปโหลดเอกสารหลักฐานที่อยู่ ได้แก่ บิลต่างๆ ที่แสดงที่อยู่ของท่าน
 • อัปโหลดหน้าสมุดบัญชีลงในรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก
 • ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และเอกสารยืนยันตัวตน จากนั้นกดถัดไป
วิธีเปิดบัญชี Hantec

เมื่อพบข้อความการตรวจสอบยืนยันเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นรออีเมลยืนยันพร้อมใช้งานของบัญชีเทรดจากโบรกเกอร์

วิธีเปิดบัญชี Hantec

7. การติดต่อเจ้าหน้าที่ Hantec Markets

หากติดปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีเปิดบัญชี Hantec Markets ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโบรกเกอร์ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • อีเมล : info-mu@hmarkets.com, support_th@hmarkets.com
 • กรอกข้อมูลให้โบรกเกอร์ติดต่อกลับ (คลิกคำว่าติดต่อเรา) ที่เว็บไซต์ Hantec Markets
 • การช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ : 02-5061930, +41-225510215
 • Line : @hantec_markets หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีเปิดบัญชี Hantec

8. สรุป

วิธีเปิดบัญชี Hantec Markets มีขั้นตอนพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยาก คล้ายกับการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์อื่นทั่วไป ท่านสามารถเพิ่มหรือปรับลดเลเวอเรจได้ด้วยตนเอง แต่จะมีเพียงบัญชี Standard ให้อัตโนมัติ ไม่มีบัญชีเทรดประเภทอื่นๆ ให้เลือกเหมือนโบรกเกอร์อื่น หากท่านต้องการเปลี่ยนจากบัญชี Standard เป็น ECN จะต้องทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดและติดต่อเจ้าหน้าที่โบรกเกอร์เพื่อเปลี่ยนประเภทบัญชีเทรด

แนะนำให้อ่าน

ผู้เขียน / Admin

logo million

Programmer web master

 Win โปรแกรมเมอร์ผู้รักในการเทรด Forex เป็นชีวิตจิตใจ เข้าสู่วงการตลาด Forex ตั้งแต่ปี 2555 แสวงหาความสำเร็จ เพื่อเป็นผู้มีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง จากแหล่งรายได้แบบ Passive income โดยการนำความรู้การเขียนโปรแกรมมาประยุกต์พัฒนา EA สร้างฟาร์ม EA Forex ขนาดใหญ่ ในการเทรดทำกำไรในตลาด Forex ให้มีรายได้ที่มั่นคงแบบมั่งคั่งและยั่งยืน....

” การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน “