ทำความรู้จักกันก่อน

Win

อิสรภาพทางการเงินนั้นราคาแพง!!     

แต่มันเป็นราคาที่ผมยอมจ่าย

ต่อให้มีผมสู้เพื่อเป้าหมายนี้ อยู่คนเดียว ผมก็จะยังสู้     

แต่ผมเชื่อมั่นว่า ผมไม่ได้สู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแน่นอน…

สวัสดีครับ ผม Win เป็นโปรแกรมเมอร์ เทรดเดอร์ และนักเขียนบทความที่อยู่ภายในเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้มีความมุ่งมั้นที่จะมีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง โดยการสร้างฟร์าม EA ขนาดใหญ่ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน มาร่วมสร้างฝันไปด้วยกันกับผมไหมครับ …

SKILLS

Programming/Languages

C, C++, C#, Visual Basic, PHP, MySQL, HTML, ABAP, XML, MQL4

Databases

MS Access, Mysql Server, SQL Server, SAP, MongoDB, Oracle

Website

Dreamweaver, Joomla, WordPress

Design

Photoshop, illustrator

Office Tools

Word, PowerPoint, Excel

Operating Systems

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10