forex factory กับเคล็ดลับการใช้งานเปิดเผยแบบไม่กักทั้งข้อดี ข้อเสียมีอะไรบ้าง

forexfactory

บทความนี้ eamillion จะเน้นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Forex Factory และความสำคัญของการใช้ปฏิทินข่าวนี้ในการเทรด Forex เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งาน และเข้าใจว่าทำไม Forex Factory จึงเป็นที่ใช้งานในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ ที่เทรดเดอร์จะได้รับจากการใช้งาน Forex Factory โดยรวมไปถึงการใช้งาน forex factory เวลาไทย ด้วย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจการเทรดในตลาด Forex อย่างเหมาะสม 

Forex Factory คืออะไร?

forex factory คือ เว็บไซต์อ่านข่าวฟอเร็กซ์ที่มีปฏิทินข่าวเกี่ยวกับ forex ให้เทรดเดอร์ได้อ่านและวางแผนการเทรดได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ Forex Factory เป็นที่นิมใช้ในกลุ่มเทรดเดอร์ก็เพราะว่า มี

 • Calendar ปฏิทินเศษรฐกิจซึ่งมีข่าวสารเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อการเทรด Forex มีการอัปเดตทันสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย
 •  News ข่าวสาร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อยู่นอกเหนือจากข่าวในปฏิทินเศษรกิจรายวัน
 • Markets เป็นกราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาคู่เงินเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น EUR/USD และมีช่องสำหรับแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์อีกด้วย

สำหรับเทรดเดอร์ที่อยากเอาชนะตลาด เราขอแนะนำ วิธี ดูข่าว forex factory เลยเพราะเว็บไซต์ฟอเร็กซ์ แฟคทอรี่ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีความแม่นยำสูงได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ทั่วโลก แต่เทรดเดอร์ก็ควรใช้ความรู้พื้นฐานประกอบไปด้วย เช่นใช้เครื่องมือ Indicator Tools ต่างๆควบคู่ไปด้วยเพื่อเพิ่มแม่นยำมากยิ่งขึ้น

forexfactory

ความน่าสนใจข่าวจากปฏิทินเศรษฐกิจ Forex Factory

การวิเคราะห์ปฏิทินข่าวจาก Forex Factory เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับนักเทรด Forex โดยมีเหตุผลดังนี้:

 1. เป็นข่าวที่มีอิทธิพลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ: ข่าวที่ปรากฏในปฏิทินข่าวมักมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการว่างงาน, ยอดขายปลีก, และยอดการผลิต เป็นต้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด Forex โดยตรง
 2. เป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อ USD: เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลักของโลก การปรากฏข่าวสารที่มีผลต่อ USD มักมีผลกระทบต่อตลาด Forex โดยมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญในคู่เงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ USD
 3. การเกิดความผันผวนสูง: เมื่อมีข่าวสารที่มีผลต่อตลาด Forex ปรากฏในปฏิทินข่าว เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลต่อประเทศหรือระบบเงินของประเทศ จะทำให้เกิดความผันผวนในตลาด ซึ่งนักเทรดจะต้องวางแผนการเทรดให้ดีเพื่อให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 4. การปรับอัตราค่า Spread: บางโบรกเกอร์ Forex อาจมีการปรับอัตราค่า Spread ขึ้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าวสารสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสะดวกสบายและความคุ้มค่าของการทำธุรกรรมของนักเทรด
 5. ตัวเลขข่าวมีผลต่อการดำเนินนโยบายของต่างประเทศ: ข้อมูลที่ปรากฏในปฏิทินข่าวอาจมีผลต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อค่าเงินของสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ และมีผลต่อตลาด Forex โดยรวม

ดังนั้น การติดตาม ปฏิทินข่าว Forex Factory เป็นสิ่งสำคัญที่นักเทรดควรให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะสามารถปรับตัวและวางแผนการเทรดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดในตลาด Forex ที่มีความผันผวนมากในทุก ๆ วัน

forexfactory

โบรกเกอร์ Forex

GMIEDGE

นักเทรดเดอร์ทุกคนต้องการสิ่งเดียวกัน
ความเร็ว, การเข้าถึง, และความคุ้มค่า

land-fx logo

LAND-FX ได้รับรางวัลเป็นโบรกเกอร์
CFD ที่ดีที่สุดในยุโรปในปี 2019

ic markets

เทรดไปกับเรา ผู้ให้บริการ Forex
& CFDs
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Pepperstone

โบรกเกอร์ระดับโลก ราคาเฉียบคม
สเปรดต่ำ และการดำเนินการที่รวดเร็ว

Tickmill

เทรดได้ไม่จำกัดกุลยุทธ์ 
ได้รับการยอมรับในด้านการบริการ

การวิเคราะห์ข่าว Forex Factory News

การวิเคราะห์ข่าวใน Forex Factory เป็นการดูข่าวที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงิน เพื่อทำนายแนวโน้มของราคาในตลาด Forex ในอนาคต ดังนี้:

 1. การอ่านลักษณะเหตุการณ์ข่าว: การเข้าใจลักษณะของเหตุการณ์ข่าวคือการดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือตลาดการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดการเงินของธนาคารกลาง, อัตราเงินเฟ้อ, ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เป็นต้น
 2. การตีความผลกระทบต่อตลาด Forex: การเปรียบเทียบข้อมูลที่ปรากฏในข่าวกับราคาในตลาด Forex เพื่อดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลใดต่อค่าเงินของสกุลเงินต่าง ๆ ในตลาด Forex
 3. การทำนายแนวโน้ม: จากการวิเคราะห์ข่าวและการตีความผลกระทบต่อตลาด Forex นั้นจะช่วยในการทำนายแนวโน้มของราคาในอนาคต เช่น การระดมทุนของรัฐบาล, การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ เป็นต้น
 4. การระมัดระวังและการบริหารความเสี่ยง: จากการวิเคราะห์ข่าวนี้ เทรดเดอร์สามารถจัดการความเสี่ยงในการเทรดได้โดยการปรับแผนการเทรดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ข่าวที่ปรากฏในตลาด Forex อย่างเหมาะสม

ดังนั้น การวิเคราะห์ข่าวใน Forex Factory หรือ วิธี ดูข่าว forex factory เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญในการประเมินสถานการณ์ในตลาด Forex และใช้ในการตัดสินใจเทรดอย่างมีเหตุผลและประสิทธิภาพ

จุดเด่นของปฏิทินข่าว Forex Factory

ปฏิทินข่าวใน Forex Factory มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารแบบ Real-Time ที่อัปเดตตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ทันที เพื่อการตัดสินใจในการเทรดอย่างมีเหตุผลและมั่นใจมากขึ้นครับ การมีข้อมูลที่อัปเดตแบบ Real-Time

ย่อมช่วยให้เทรดเดอร์สามารถติดตามสถานการณ์ตลาดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย ทำให้สามารถปรับการเทรดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ในทันที และลดความเสี่ยงในการเทรดอีกด้วย ดังนั้น ปฏิทินข่าวใน Forex Factory เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ในการตัดสินใจเทรด

การวิเคราะห์ปฏิทินเศรษฐกิจ Forex Factory Calendar

Forex Factory Calendar เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเทรด Forex เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจที่อัปเดตแบบ Real-Time และมีการระบุวันและเวลาของเหตุการณ์ที่สำคัญล่วงหน้า เช่น อัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของ NZD จะรายงานกลางเดือนนี้ ปฏิทินข่าว forex factory จึงเป็นสิ่งสำคัญของการเทรดฟอเร็กซ์

หัวข้อของ Forex Factory Calendar มีดังนี้

 • วันและเวลาที่ข่าวออก
 • สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบจากข่าว
 • ผลกระทบต่อตลาดการเงิน
 • รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับข่าว
 • ที่มาของข่าว
 • การคาดการณ์ล่วงหน้า
 • การระบุความร้ายแรงของข่าวด้วย สีแดง, ส้ม, เหลือง และขาว

เนื้อหาข่าวที่มีความสำคัญต่อการเทรกฟอเร็กซ์ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของการอ่านข่าวฟอเร็กซ์ ข่าว Forex วิธีอ่านข่าวฟอเร็กซ์เพื่อการเทรดฟอเร็กซ์กับ EA Forex

องค์ประกอบของปฏิทิน Forex Factory

 1. Navigation
  Navigation หรือช่วงเวลาข่าวในปฏิทินเป็นฟีเจอร์สำคัญของ Forex Factory Calendar ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเลือกดูข้อมูลข่าวสารตามวันที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูข่าว Forex Factory วันนี้ สามารถคลิกที่ “Today” บนปฏิทิน ทำให้เว็บไซต์กรองข้อมูลให้แสดงเฉพาะข่าวของวันนี้เท่านั้น หรือหากต้องการดูข่าวของเดือนนี้ สามารถคลิกที่ “This Month” ได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วได้ตามความต้องการของตนเอง
 2. Filter
  Filter เป็นระบบช่วยคัดกรองข่าวในปฏิทิน ช่วยให้ผู้อ่านค้นหาข่าวที่มีความสำคัญได้ง่าย เช่น ต้องการแสดงเฉพาะข่าวสำคัญที่สุด (ข่าวกล่องแดง)
 3. อื่นๆ
  รายละเอียดต่างเพิ่มเติมมีดังนี้
  Date : วันที่ข่าวออก
  Time : เวลาที่ข่าวออก สามารถปรับเวลา forexfactory เป็นเวลาไทย ได้บนมุมขวาสุด จากนั้นเลือก (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta)
  Impact : ระดับความรุนแรงของข่าว
  Currency : สกุลเงินของข่าวที่ออก เช่น USD, JPY ,CHF
  Detail : รายละเอียดเพิ่มเติมของข่าวที่ออก
  Previous : ตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์จากการประกาศครั้งที่แล้ว
  Graph : กราฟแสดงแนวโน้ม
  Forecast : ตัวเลขที่มีการคาดการณ์ไว้
Forexfactory

วิธีดูสีกล่องข่าว Forex Factory

ข่าวจากเว็บไซต์ Forex Factory จะมีสีที่ระบุความรุนแรงของข่าวไว้อย่างชัดเจน ผู้อ่านสามารถดูสีความรุนแรงได้ดังนี้

 1. ข่าวกล่องแดง: ระดับความรุนแรงสูงสุด
  แสดงว่าข่าว Forex มีระดับความรุนแรงเป็นอย่างมากและมีผลกระทบต่อราคาคู่เงินในตลาด Forex อย่างมากที่สุด
 2. ข่าวกล่องส้ม: ระดับความรุนแรงปานกลาง
  แสดงว่าข่าว Forex มีระดับความรุนแรงปานกลางและมีผลกระทบต่อราคาคู่เงินในตลาด Forex ปานกลาง
 3. ข่าวกล่องเหลือง: ระดับความรุนแรงเล็กน้อย
  แสดงว่าข่าว Forex มีระดับความรุนแรงต่ำและมีผลกระทบต่อราคาคู่เงินในตลาด Forex น้อย
 4. ข่าวกล่องเทาหรือกล่องขาว: ไม่มีผล คู่เงินนั้นอาจมีสภาพคล่องต่ำ
  แสดงว่าข่าว Forex มีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดและไม่มีผลต่อราคาคู่เงินในตลาด Forex อย่างสำคัญ แต่อาจทำให้คู่เงินขาดสภาพคล่องได้

ข่าวกล่องแดงจาก ปฏิทินข่าว forex factory จะบอกเราได้ว่าค่าเงินไหนมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ สามารถดู Volume ของค่าเงินได้จาก Finviz Forex

สีกล่องข่าว forexfactory

ปฏิทินข่าว Forex Factory มีอะไรบ้าง

GDP (Gross Domestic Product) เป็นการนับรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินขนาดและการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเมินได้จากผลิตภัณฑ์ภายในประเทศทั้งหมด รวมถึงสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในชายแดนของประเทศนั้น ๆสำหรับ Forex Factory, GDP เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเนื่องจากมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจปัจจุบัน

และส่งผลต่อค่าเงินที่เป็นสกุลเงินหลักอย่าง USD ที่มีผลต่อราคาในตลาด Forex โดยตรง การประกาศตัวเลขของ GDP ใน Forex Factory จึงเป็นเหตุการณ์ที่เทรดเดอร์จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในตลาดและปรับกลยุทธ์การเทรดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI: Consumer Price Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและการบริโภคของประชากรได้สำหรับ Forex Factory, CPI เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเนื่องจากส่งผลต่อนโยบายเงินตราของประเทศและมีผลต่อค่าเงินของสกุลเงินในตลาด Forex โดยตรง

การเปลี่ยนแปลงใน CPI อาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินของสกุลเงินในตลาด Forex และปรับกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้โดยตรง ดังนั้น เทรดเดอร์จึงต้องติดตามการประกาศของ CPI ในปฏิทินข่าวของ Forex Factory เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาดได้อย่างแม่นยำ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI: Producer Price Index) เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า ที่ระดับการผลิตหรือการผลิตสินค้า เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของค่าเงินในประเทศได้การเปลี่ยนแปลงในค่า PPI อาจส่งผลต่อนโยบายเงินตราและค่าเงินของสกุลเงินในตลาด Forex อย่างใกล้ชิด ถ้า PPI เพิ่มขึ้น

อาจจะบ่งชี้ถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาของวัตถุดิบหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ CPI และการปรับตัวในการเทรด Forex ของเทรดเดอร์ได้ด้วยการติดตามข้อมูล PPI ในปฏิทินข่าวของ Forex Factory เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เทรดเดอร์สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การเทรดของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดได้ในระยะยาวและระยะสั้นด้วย

สามารถดูข่าวปฏิทิน forexfactory ได้ที่นี่

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI: Commodity Channel Index) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความเชื่อมั่นในตลาด โดยมักนำมาใช้วัดการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดทางการเงินหรือสินค้า เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดว่าอยู่ในสถานะการซื้อหรือขายเป็นอย่างไร
ตัวเลข CCI จะประมาณอยู่ในช่วง -100 ถึง +100 โดยการวิเคราะห์ค่า CCI มักทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• ค่า CCI ที่มากกว่า 0 แสดงถึงสถานะการซื้อ (Overbought)
• ค่า CCI ที่น้อยกว่า 0 แสดงถึงสถานะการขาย (Oversold)

การติดตามข้อมูล CCI ใน ปฏิทินข่าวของ Forex Factory เป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและแนวโน้มของตลาดทั่วโลก ที่สามารถช่วยในการวางกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในตลาดได้

อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เป็นค่าที่ธนาคารหรือหน่วยงานการเงินกำหนดขึ้นเพื่อกำหนดระดับของดอกเบี้ยที่เรียกเก็บหรือจ่ายให้กับเงินฝากหรือเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยมีผลต่อการกำหนดราคาของสินทรัพย์และการลงทุนต่าง ๆ ในตลาด การประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่โดยธนาคารกลางของประเทศเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่มักจะมีการตอบสนองในตลาดทุนและตลาดเงินทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยสามารถส่งผลต่อค่าเงินของสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ

และมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดสินทรัพย์ และตลาด Forex อีกด้วยในปฏิทินข่าวของ Forex Factory มักจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่ของธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการวางกลยุทธ์การเทรดและการคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของตลาดในอนาคตได้อย่างทันท่วงที การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยสามารถมีผลกระทบต่อค่าเงินของสกุลเงินและทิศทางของตลาด Forex ในระยะยาวและระยะสั้นได้โดยตรง

สามารถดูวิธีวางแผนการเทรดได้ที่นี่!!

วิธีเปลี่ยนเวลา Forex Factory เป็นเวลาไทย

Forex Factory ตอนนี้ยังไม่มี Version รองรับภาษาไทย แต่เราสามารถใช้งานเป็นภาษาไทยได้โดย

 • คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ Forex Factory Calendar และคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง
 • แล้วเลือก Translate To ไทย
 • เพียงเท่านี้เราก็สามาถใช้งาน Forex Factory ภาษาไทย ได้แล้ว โดยใช้ Google Translate นั่นเอง

สรุป ข้อดี ข้อเสีย Forex Factory

การใช้ Forex Factory เป็นเครื่องมือในการเทรด Forex นั้นมีข้อดีและข้อเสียดังนี้:

ข้อดี:

 1. ข้อมูลทันสถานการณ์: Forex Factory มีปฏิทินข่าวที่อัปเดตแบบ Real-Time ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาด Forex ในขณะเดียวกันกับการเกิดขึ้น
 2. การจัดเรียงและกรองข้อมูล: ผู้ใช้สามารถจัดเรียงและกรองข้อมูลตามความสนใจเพื่อดูข่าวที่สำคัญในขณะนั้น หรือเลือกดูข่าวในช่วงเวลาที่ต้องการ
 3. ความสำคัญของข่าว: ปฏิทินข่าวของ Forex Factory ระบุระดับความสำคัญของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุได้ว่าข่าวเหล่านั้นจะมีผลกระทบมากหรือน้อยต่อตลาด
 4. ความเป็นมาตรฐาน: Forex Factory เป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือจากเทรดเดอร์ทั่วโลก เนื่องจากมีข้อมูลที่มีคุณภาพและการอัปเดตที่รวดเร็ว

ข้อเสีย:

 1. ข้อมูลเทียบกับความสำคัญ: บางครั้งข้อมูลที่รายงานในปฏิทินข่าวอาจไม่สอดคล้องกับผลกระทบจริงของตลาด ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์สับสนหรือตัดสินใจไม่ถูกต้อง
 2. ความเชื่อถือของข้อมูล: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลที่รายงานในปฏิทินข่าวอาจไม่เป็นเช่นนั้นจริง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงต่อข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลัง
 3. การเอาชนะ: การใช้ข้อมูลจาก Forex Factory เพียงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีการเอาชนะตลาด ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรอบคอบในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเทรดอย่างเหมาะสม
 4. ความสับสน: ปฏิทินข่าวforexfactory อาจมีข้อมูลมากมายที่ซับซ้อนและยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนหรือตกใจเมื่อต้องตัดสินใจในการเทรด

ผู้เขียน / Admin

logo million

Programmer web master

 Win โปรแกรมเมอร์ผู้รักในการเทรด Forex เป็นชีวิตจิตใจ เข้าสู่วงการตลาด Forex ตั้งแต่ปี 2555 แสวงหาความสำเร็จ เพื่อเป็นผู้มีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง จากแหล่งรายได้แบบ Passive income โดยการนำความรู้การเขียนโปรแกรมมาประยุกต์พัฒนา EA สร้างฟาร์ม EA Forex ขนาดใหญ่ ในการเทรดทำกำไรในตลาด Forex ให้มีรายได้ที่มั่นคงแบบมั่งคั่งและยั่งยืน....

” การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน “

ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง ประวัติผลการเทรดของเรา (Myfxbook) เป็นเพียงผลการเทรดย้อนหลัง จึงไม่สามารถการันตีผลการเทรดในอนาคตได้ ดังนั้นผู้ลงทุนต้องพิจารณาความเสี่ยงและยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง เราไม่มีนโยบายในการระดุมทุน และไม่สนับสนุนการระดุมทุน