ข่าว Forex วิธีอ่านข่าวฟอเร็กซ์เพื่อการเทรดฟอเร็กซ์กับ EA Forex

ea forex

คุณอ่านข่าวสารต่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวฟอเร็กซ์ (Forex)  บ้างไหม?
ข่าวเศรษฐกิจระดับมหภาคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตลาดที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์

ดังนั้นจึงมีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ทุกๆวัน และประเทศต่าง ๆ จะมีการประกาศสถิติเศรษฐกิจระดับมหภาคออกมาให้เรารับรู้

แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข่าวไหนที่จะมีผลกระทบการตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) และขับเคลื่อนตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) ด้วย และสิ่งใดที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ใจ?

ตราสารการซื้อขายต่างๆใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบ และที่สำคัญที่สุด เราควรเข้าซื้อหรือขายดี?
วิธีการการอ่านข่าวฟอเร็กซ์(Forex) ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ข่าวฟอเร็กซ์ได้ง่ายขึ้น

ข่าวอัตราดอกเบี้ยหลัก

ข่าวอัตราดอกเบี้ยหลัก คือ อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่ธนาคารกลางของประเทศให้กับธนาคารพาณิชย์

เมื่ออัตราดอกเบี้ยหลักเพิ่มขึ้น มันอาจผลักดันสกุลเงินของประเทศนั้นๆให้ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วย

การอ่านข่าวฟอเร็กซ์

ข่าวดุลการค้า

ข่าวดุลการค้า คือ ความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้าของแต่ละประเทศ มูลค่าที่สูงกว่าจะดีกว่าสำหรับประเทศนั้นๆ ข่าวดีก็จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นแข็งขึ้น

ข่าวดุลการค้า

ข่าวการจ้างงานนอกภาคเกษตร

ข่าวการจ้างงานนอกภาคเกษตร Nonfarm Payrolls NFP คือ ข่าวที่แสดงจำนวนชาวอเมริกันที่ทำงานในภาคเอกชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา

ข่าว Nonfarm Payrolls NFP เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา  จะมีการประกาศข่าวทุกวันศุกร์แรกของเดือน

ซึ่งส่งผลกับคู่เงิน USD เป็นอย่างมาก ถือเป็นข่าวแรงของตลาดฟอเร็กซ์เลยทีเดียว เหล่าเทรดเดอร์มักจะเลี่ยงการเทรดช่วงข่าวนี้

รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ถูกรจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ และประชาชนทั่วไป

เนื่องจากแนวโน้มการจ้างงานมักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่ประกาศออกมาจำนวนมากขึ้นบ่งบอกว่าว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ

ในทางกลับกัน หากจำนวน รายงานตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP) ที่ต่ำกว่าคาดการณ์อาจบ่งบอกถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ การตกงาน หรือเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของสหรัฐฯ อีกด้วย

ข่าวอัตราเงินเฟ้อ

ข่าวอัตราเงินเฟ้อ คือ ข่าวฟอเร็กซ์ที่จะแสดงให้เห็นว่าเงินสูญเสียมูลค่าไปเร็วเพียงใด อัตราเงินเฟ้อที่สูงจะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นและราคาหุ้นก็ลดลง กล่าวคือ เงินเฟ้อ คือ

สภาพเศษรฐกิจที่ราคาสิ้นค้ามีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินมีแนงโน้มที่จะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง หรือมูลค่าของเงินลดลงนั่นเอง ยกตัวอย่าง เช่น

 • ปี 2531 ราคาข้าวจานละ 10 บาท
 • ปี 2566 ราคาข้าวจานละ 50 บาท
 • ปี 2570  ราคาข้าวจานละ ??

สาเหตุของเงินเฟ้อ คือ ??

 1. สินค้าแต่ละอย่างมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
 2. ความต้องการสินค้าที่เพิ่มข้นด้วย

ข้อดีของเงินเฟ้อ

หากเงินเฟ้อไม่มาก เงินเฟ้อนิดหน่อยก็จะสร้างผลดีต่อเศษรฐกิจ คือ จะช่วยกระตุ้นการผลิตขยายการผลิตสิ้นค้าขึ้นเกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นช่วยสร้างให้เศษรฐกิจของประเทศขยายตัวขึ้นด้วย

ข่าวปรับดอกเบี้ย FED

ข่าวฟอเร็กซ์ (Forex) ที่เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร

ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร คือ ข่าวที่ประกอบด้วยรายงานผลประกอบการ การควบรวมและซื้อกิจการต่างๆ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อหุ้นขององค์กรที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผลกระทบต่อคู่แข่งอีกด้วย ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร

ถ้าเป็นองค์กรใหญ่อย่างเช่น องค์กรของบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาแล้ว ยิ่งส่งผลกระทบกับค่าเงิน USD เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ใน 30 บริษัท หากมีความเคลื่อนไหวต่างๆ จะส่งผลกระทบกับ US30 โดยตรง และยังส่งผลกระทบกับ USD อีกด้วย

ข่าวกิจกรรมองค์กรณ์ ฟอเร็กซ์

ข่าว GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ข่าวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คือ ข่าวของมูลค่าของเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศ วัดผลโดยตัวเลข GDP ตัวเลข GDP ที่สูงจะส่งผลให้สกุลเงินของประเทศและราคาหุ้นเติบโตขึ้น

โดย GDP จะนับรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศทั้งหมดโดยไม่สนว่าธุรกิจนั้นประเทศใดเป็นเจ้าของ ตัวเลข GDP จะใช้วัดผลและวางแผนอนาคตของประเทศว่าจะตั้งกระตุ้นเศษรฐกิจไม่ว่าจะเป็นเศษรฐกิจระยะสั้นหรือระยะยาว

หากการประกาศตัวเลข GDP สูง แปลว่ารายได้ของประเทศนั้นสูงขึ้น เศษรฐกิจดีขึ้น คนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยขึ้น หากข่าวประกาศ GDP ตัวเลขออกมาน้อย หรือติดลบแปลว่าเศษรฐกิจประเทศนั้นถดถอยลงนั่นเอง

ข่าว GDP

มุ่งเน้นความสนใจไปที่เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุด

ในตารางข่าวที่ประกาศของตารางข่าวเศษรฐกิจ จะเรียงลำดับข่าวต่างๆออกดังนี้

 • ข่าวที่มีความสำคัญมากหรือ ข่าวกล่องแดง
 • ข่าวที่มีความสำคัญปานกลางหรือ ข่าวกล่องส้ม
 • ข่าวที่มีความสำคัญน้อย ไม่มีผลกระทบกับคู่เงินหรือ ข่าวกล่องเทา

ในการอ่านข่าวให้มุ่งเน้นไปที่ข้าวกล่องแดงเป็นหลัก เพราะตัวเลขของข่าวกล่องแดงนั้นจะมีผลกระทบกับคู่เงินอย่างมาก ข่าวกล่องแดง เช่น ข่าว GDP ข่าว FED ข่าว Nonfarm Payrolls NFP เป็นต้น

ข่าวฟอเร็กซ์

มุ่งความสนใจไปตัวเลขการคาดการณ์ของข่าว

ตัวเลขการคาดการณ์จะมาพร้อมกับข่าวทุกข่าวที่เป็นข่าวประกาศตัวเลข ตัวเลขนี้จะมาจากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทางตลาด เป็นความเห็นที่ตรงกันของเหล่านักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดและเศษรฐกิจ จึงมีความสำคัญกับข่าวอย่างมาก

หลังจากที่เรารู้ตัวเลขคาดการณ์แล้ว เราจำเป็นต้องรอตัวเลขที่ประกาศออกมาเพื่อความชัดเจนอีกรอบ เมื่อเราได้ตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้ว หากตัวเลขนั้นเป็นไปตามทิศทางหรือ

สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ ตีความหมายได้ว่าเศษรฐกินประเทศนั้นจะเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน หากตัวเลขที่ประกาศออกมาตรงกันข้ามกับตัวเลขคาดการณ์ คู่เงินของประเทศนั้นอาจมีโอกาศที่จะผันผวนค่อนข้างสูง

ตัวเลขคาดการณ์ของข่าว

เตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนของตัวเลขที่ออกมา

เมื่อตัวเลขของข่าวประกาศออกมาแล้ว ย่อมมีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อตัวเลขข่าวจริงออกมาตรงกันข้ามกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ราคาค่าเงินจะผันผวน ให้เทรดเดอร์รอจนกว่าตลาดจะนิ่งก่อนถึงทำการเข้าออเดอร์

แต่หากตัวเลขข่าวจริงออกมาไปทิศทางเดียวกันกับตัวเลขคาดการณ์ ย่อมส่งผลดีต่อการวิเคราะห์ทิศทางของค่าเงินเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเทรดฟอเร็กซ์ (Forex)  การบริหารความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ (Forex)

สรุป

การอ่านข่าวฟอเร็กซ์ (Forex) ที่ดีและได้ผลดีมีดังนี้
อันดับแรกเลย เลือกติดตามประเภทของข่าวที่มีผลกระทบกับคู่เงินหลักๆมีดังนี้

 • ข่าวอัตราดอกเบี้ยหลัก
 • ข่าวดุลการค้า
 • ข่าวการจ้างงานนอกภาคเกษตร
 • ข่าวอัตราเงินเฟ้อ
 • ข่าวกิจกรรมขององค์กร
 • ข่าวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ใช้ปฏิทินเศรษฐกิจอย่างถูกต้องดังนี้

 • มุ่งความสนใจไปที่เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของตารางข่าว
 • มุ่งความสนใจไปตัวเลขการคาดการณ์ของข่าว
 • เตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนของตัวเลขที่ออกมา

ผู้เขียน / Admin

logo million

Programmer web master

 Win โปรแกรมเมอร์ผู้รักในการเทรด Forex เป็นชีวิตจิตใจ เข้าสู่วงการตลาด Forex ตั้งแต่ปี 2555 แสวงหาความสำเร็จ เพื่อเป็นผู้มีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง จากแหล่งรายได้แบบ Passive income โดยการนำความรู้การเขียนโปรแกรมมาประยุกต์พัฒนา EA สร้างฟาร์ม EA Forex ขนาดใหญ่ ในการเทรดทำกำไรในตลาด Forex ให้มีรายได้ที่มั่นคงแบบมั่งคั่งและยั่งยืน....

” การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน “

ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง ประวัติผลการเทรดของเรา (Myfxbook) เป็นเพียงผลการเทรดย้อนหลัง จึงไม่สามารถการันตีผลการเทรดในอนาคตได้ ดังนั้นผู้ลงทุนต้องพิจารณาความเสี่ยงและยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง เราไม่มีนโยบายในการระดุมทุน และไม่สนับสนุนการระดุมทุน